Процедура № 4061 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 24.03.2020 1,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Покана до определени лица
Предмет Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.