slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
322 ДГС Кости „Годишен технически преглед на 9 броя сухопътни моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Кости" 10.11.2015

314 ДГС Кости „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Кости" 28.10.2015
300 ДГС Кости „Текущ ремонт и подръжка на котли и отоплителни инсталации" ДГС Кости 14.10.2015299 ДГС Кости „Годишни технически прегледи на МПС от автомобилния парк на ТП „ДГС Кости" 13.10.2015


Анекс прекратяване на договор ГТП-МПС.pdf /01.09.2016/
219 ДГС Кости „Подръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ДГС "Кости& 22.07.2015Информация за изпълнен договор.pdf /06.10.2016/
218 ДГС Кости „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Кости" 22.07.2015217 ДГС Кости „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости", вкючващо: Обособена позиция №1: „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; Обособена позиция №2: „Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя" 22.07.2015


216 ДГС Кости „Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости" 22.07.2015


215 ДГС Кости „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Кости" 22.07.2015

Анекс за прекр дог Ваучери.pdf /26.08.2016/
Инф АОП изп дог Ваучери.pdf /26.08.2016/
166 ДГС Кости „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП „ДГС Кости" 27.05.2015
126 ДГС Кости "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Кости", предвидени в Наредба № 3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 21.04.2015121 ДГС Кости Информация плащания ДСГ Кости 14.04.2015

Инф плащания договори юни 2016.pdf /05.08.2016/
Инф плащ догов ЗОП юли 2016.pdf /19.08.2016/
информация плащания август 2016.pdf /21.09.2016/
Инф плащания ЗОП септември 2016.pdf /21.10.2016/
88 ДГС Кости Информация по чл.44 ал.10 ДГС КОСТИ 27.03.2015
67 ДГС Кости „Доставка чрез закупуване на материали и други технически средства, необходими за осъщ. на дейностите по маркиране и кубиране на стоящата и лежаща дървесина и за ОМН без мат.добив, в района на ТП „ДГС Кости". 17.03.2015


58 ДГС Кости „Доставка чрез покупка на горива за нуждите на автомобилния парк на ТП"ДГС Кости". Бензин – 5784,48 литра и Дизел – 1621.70 литра 11.02.201521 ДГС Кости „Доставка чрез покупка на 9 (девет) тона царевица” за нуждите на ТП „ДГС Кости”. 02.12.2014


12 ДГС Кости „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Кости”, предвидени в Наредба № 3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на 25.11.2014