slide

Гoрска сертификация | ДГС Кости

РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 ДО 31.12.2023 Г.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Анализ на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Доклад фауна 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости
Доклад Флора 2023г.
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости
Анализ на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни към 15.03.2023г.
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Кости
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2023
Файл
Добавен
15.02.2023 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ДО 31.12.2022 Г.
Файл
Добавен
06.02.2023 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФАУНА 2022
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФЛОРА - 2022
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Кости
Доклад ГВКС редакция юни 2022
Файл
Добавен
26.10.2022 / ДГС Кости
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ”
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Кости
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГСП 2022 Г.
Файл
Добавен
09.09.2022 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2022
Файл
Добавен
13.05.2022 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 ДО 31.12.2021 Г.
Файл
Добавен
15.03.2022 / ДГС Кости
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2022
Файл
Добавен
21.02.2022 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ДЪРВЕСНИ И НЕДЪРВЕСТИ ПРОДУКТИ, И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Файл
Добавен
25.10.2021 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Кости