Грска сертификация

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2022
Файл
Добавен
13.05.2022 / ДГС Кости
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТИ”
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 ДО 31.12.2021 Г.
Файл
Добавен
15.03.2022 / ДГС Кости
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2022
Файл
Добавен
21.02.2022 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ДЪРВЕСНИ И НЕДЪРВЕСТИ ПРОДУКТИ, И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
Файл
Добавен
25.10.2021 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Кости
Карта на ТП "ДГС Кости" М 1:50 000
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Кости
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГСП 2021 Г.
Файл
Добавен
31.08.2021 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФЛОРА - 2021.pdf
Файл
Добавен
10.08.2021 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФАУНА 2021.pdf
Файл
Добавен
10.08.2021 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.08.2021 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 ДО 31.12.2020 Г.
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
ГОРИ ВЪВ ФАЗА НА СТАРОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ
Файл
Добавен
11.02.2021 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни 2020
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни 2020
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни 2019
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Резюме ГСП 2018
Файл
Добавен
23.10.2020 / ДГС Кости