ДГС-Кости отбеляза Седмица на гората с редица инициативи

ТП "Държавно горско стопанство Кости" отбеляза празника на лесовъдите с редица инициативи. Горски служители от стопанството изработиха и поставиха няколко дървени пейки за отдих в местностите Влахов дол, Московски дол и Смъртното дере. Бяха направени и монтирани противопожарни табла в местностите Силкосия, Сърпия и Московски дол. Колективът на стопанството извърши и почистване на главните пътни артерии от битови и технически отпадъци в райони най-често посещавани от граждани и туристи.