slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6330 ДГС Кости 13.10.2022 2204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3394 ДГС Кости 17.09.2019 дб, избк, мжд, цр 1915 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2360 ДГС Кости 04.09.2018 дб, избк 1809 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1493 ДГС Кости 03.11.2017 дб, избк, чб, бб № 1701 и № 1715 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,241.00 лв. без ДДС