slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4975 ДГС Кости 15.01.2021 бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп 2101 Продажба на стояща дървесина на корен 73,793.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4903 на ДГС Кости от 17.12.2020 е прекратена!
4903 ДГС Кости 17.12.2020 2103Ц Продажба на стояща дървесина на корен 753,101.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4025 на ДГС Кости от 19.03.2020 е прекратена!
4025 ДГС Кости 19.03.2020 чб, дб, избк, цр, трп, гбр, бб, здгл, мжд, кгбр 2003, 2004, 2007, 2009 и 2017 Продажба на стояща дървесина на корен 278,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3635 ДГС Кости 06.12.2019 чб, дб, избк, цр, трп 2003 Продажба на стояща дървесина на корен 52,591.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2003 ДГС Кости 12.04.2018 бк, гбр, др 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
615 ДГС Кости 08.12.2016 15.12.2016 чб, бб, здгл, дб, цр, избк, гбр, мжд, кс, трп 1714 Продажба на стояща дървесина на корен 45,085.00 лв. без ДДС