slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
127 ДГС Кости 01.08.2016 04.08.2016 дб, цр Обект № 2016-31, Партиди №№ 1611-7, 1612-6 и 1614-6 Процедури за продажба на дървесина 14,383.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
15 ДГС Кости 04.07.2016 07.07.2016 дб Обект № 2016-30, Партида № 1611-6 Процедури за продажба на дървесина 4,445.80 лв. без ДДС