slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3755 ДГС Кости 27.12.2019 дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3667 ДГС Кости 11.12.2019 дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3654 ДГС Кости 09.12.2019 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3583 ДГС Кости 25.11.2019 дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3576 ДГС Кости 22.11.2019 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2633 ДГС Кости 19.12.2018 дб, избк, бб, чб 2019-1 Процедури за продажба на дървесина 40,797.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2308 ДГС Кости 16.08.2018 дб, цр, бк 2018-21 Процедури за продажба на дървесина 10,096.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2147 ДГС Кости 07.06.2018 избк, дб, цр 2018-18 Процедури за продажба на дървесина 19,184.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1758 ДГС Кости 23.01.2018 дб, цр 2017-38 Процедури за продажба на дървесина 4,545.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1707 ДГС Кости 22.12.2017 здгл, бб, ела, чб, вб, дб, избк, срлп, цр, трп, мжд, гбр 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4, 2018-5, 2018-6, 2018-7 и 2018-8 Процедури за продажба на дървесина 491,788.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1266 ДГС Кости 09.08.2017 чб, мб 2017-32 Процедури за продажба на дървесина 21,695.91 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1152 ДГС Кости 30.06.2017 чб 2017-28 Процедури за продажба на дървесина 2,924.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1060 ДГС Кости 29.05.2017 бб, чб, здгл 2017-26 Процедури за продажба на дървесина 9,126.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
872 ДГС Кости 29.03.2017 цр 2017-20 Процедури за продажба на дървесина 2,505.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
816 ДГС Кости 10.03.2017 дб 2017-19 Процедури за продажба на дървесина 55,960.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
786 ДГС Кости 10.03.2017 дб, цр 2017-18 Процедури за продажба на дървесина 3,853.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
766 ДГС Кости 01.03.2017 бк 2017-16 Процедури за продажба на дървесина 4,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
584 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 ела, здгл, см, бб, чб, дб, цр, избк, гбр, трп 2017-8, 2017-9, 2017-10, 2017-11, 2017-12 Процедури за продажба на дървесина 315,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
582 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 ела, бб, чб, дб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд, кл, трп, яс 2017-1, 2017-2, 2017-3, 2017-4, 2017-5, 2017-6, 2017-7 Процедури за продажба на дървесина 304,515.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
188 ДГС Кости 22.08.2016 25.08.2016 дб Обект № 2016-33, с Партиди №№ 1602-8, 1607-7, 1611-7, 1612-6 и 1614-6 Процедури за продажба на дървесина 15,964.00 лв. без ДДС