slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5571 ДГС Кости 10.09.2021 избк, гбр, цр, дб 2021-115 Процедури за продажба на дървесина 2,685.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5378 ДГС Кости 10.06.2021 дб 2021-114 Процедури за продажба на дървесина 2,711.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5263 ДГС Кости 15.04.2021 дб 2021-113 Процедури за продажба на дървесина 4,430.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4998 ДГС Кости 21.01.2021 здгл, бб, чб 2021-112 Процедури за продажба на дървесина 12,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4838 ДГС Кости 02.12.2020 дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1 Процедури за продажба на дървесина 676,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4641 ДГС Кости 17.09.2020 дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4634 ДГС Кости 17.09.2020 здгл, чб, дб, избк, бб 2007-1 Процедури за продажба на дървесина 108,652.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4632 ДГС Кости 17.09.2020 бб, чб, дб, избк, цр, ела, см 2008-1 Процедури за продажба на дървесина 79,192.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4488 ДГС Кости 20.07.2020 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 2004-1 Процедури за продажба на дървесина 212,548.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4464 ДГС Кости 03.07.2020 бб, чб 2020-113 Процедури за продажба на дървесина 11,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4455 ДГС Кости 01.07.2020 дб 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 31,997.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4413 ДГС Кости 23.06.2020 бб, здгл, чб, трп, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, кгбр 2001-1 и 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 290,688.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4306 ДГС Кости 27.05.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 169,786.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4291 ДГС Кости 22.05.2020 дб, избк, трп, мжд, цр 2014-1 и 2015-1 Процедури за продажба на дървесина 145,376.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4192 ДГС Кости 07.05.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1, 2011-1, 2014-1, 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 357,235.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!
4119 ДГС Кости 08.04.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 365,697.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4011 ДГС Кости 13.03.2020 дб, избк, трп, цр, мжд, здгл, см, чб, бб, здгл 2008-1, 2012-1, 2014-1, 2015-1, 2020-111 и 2020-113 Процедури за продажба на дървесина 416,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4010 ДГС Кости 13.03.2020 дб, цр, избк 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 18,804.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3972 ДГС Кости 06.03.2020 бб, чб 2006-1 Процедури за продажба на дървесина 3,527.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3970 ДГС Кости 06.03.2020 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, здгл 2001-1, 2010-1, 2011-1 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 166,704.00 лв. без ДДС