slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3664 ДГС Кости 11.12.2019 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 2002; 2005; 2012; 2013; 2015 Процедури за добив на дървесина 104,567.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3650 ДГС Кости 09.12.2019 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3580 ДГС Кости 25.11.2019 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 2002; 2005; 2012; 2013; 2015 Процедури за добив на дървесина 104,567.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3574 ДГС Кости 22.11.2019 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2898 ДГС Кости 22.03.2019 дб, избк, цр, мжд 1915 Процедури за добив на дървесина 31,478.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2897 ДГС Кости 22.03.2019 чб, дб, избк, цр 1908 Процедури за добив на дървесина 21,789.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2745 ДГС Кости 31.01.2019 бб, чб, дб, избк, мжд, цр, 1916 Процедури за добив на дървесина 34,545.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2646 ДГС Кости 21.12.2018 чб, дб, цр, избк, трп, бб, здгл, мжд 1901, 1904, 1905, 1911, 1912, 1916 и 1917 Процедури за добив на дървесина 155,943.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2643 ДГС Кости 20.12.2018 бб, чб, здгл, дб, избк, трп, цр, мжд, гбр, лп №№ 1902, 1907, 1909, 1913, 1914 и 1918 Процедури за добив на дървесина 115,620.55 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2306 ДГС Кости 15.08.2018 дб, избк, трп 1815 Процедури за добив на дървесина 22,519.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2050 ДГС Кости 25.04.2018 дб, избк 1809 Процедури за добив на дървесина 27,355.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2049 ДГС Кости 25.04.2018 дб, избк, цр, кгбр 1801 Процедури за добив на дървесина 33,743.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1679 ДГС Кости 18.12.2017 чб, бб, дб, избк, срлп, трп, здгл, ела, цр, здг, вб, мждр, гбр, 1804, 1805, 1808, 1812 Процедури за добив на дървесина 137,268.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1678 ДГС Кости 18.12.2017 бб, дб, избк, цр, чб, мжд, гбр, ак 1807, 1811, 1813, 1814 Процедури за добив на дървесина 101,117.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1410 ДГС Кости 28.09.2017 дб, цр, лб, избк 1715 Процедури за добив на дървесина 8,435.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
813 ДГС Кости 10.03.2017 чб, см, дб, цр, избк, трп, кгбр, бб, № 1700 и № 1701 Процедури за добив на дървесина 33,496.94 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
568 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 чб, дб, цр, избк, гбр, трп, здгл, ела, бб, см 1702, 1705, 1708 и 1713 Процедури за добив на дървесина 107,896.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
567 ДГС Кости 07.12.2016 14.12.2016 бб, дб, цр, избк, трп, ела, чб, мжд, гбр, яс, кл, кгбр 1704, 1707, 1709, 1710, 1711 и 1712 Процедури за добив на дървесина 111,536.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
352 ДГС Кости 27.10.2016 01.11.2016 дб, избк 1606, отдел 76:г Процедури за добив на дървесина 960.00 лв. без ДДС