slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7019 ДГС Кости 04.06.2024 чб, мжд, изгр, избк, бл 2415 Процедури за добив на дървесина 15,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6955 ДГС Кости 23.02.2024 изгр, цр, избк, гбр, чб, бл, кгбр, бб, ела, трп, чдб, лп, мжд 2409, 2410, 2411, 2412 и 21413 Процедури за добив на дървесина 136,402.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6873 ДГС Кости 13.11.2023 ела, см, бб, чб, здгл, вб, мб, изгр, бл, цр, избк, гбр 2405 и 2406 Процедури за добив на дървесина 67,740.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6867 ДГС Кости 13.12.2023 бл, изгр, цр, избк, гбр, мжд, вб, чб, здгл, бб, ела, трп, гбр, см, 2401, 2402, 2403,2404 и 2407 Процедури за добив на дървесина 244,336.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6691 ДГС Кости 22.05.2023 здгл, чб, бб, мб, дб, избк, цр, трп, гбр, мжд 2309, 2316, 2318 Процедури за добив на дървесина 101,361.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6390 ДГС Кости 07.12.2022 акдр, бб, гбр, дб, здгл, избк, мжд, трп, цр, чб 2301, 2303, 2305, 2306, 2313, 2314, 2315 Процедури за добив на дървесина 270,849.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6384 ДГС Кости 06.12.2022 ак, бб, гбр, дб, здгл, избк, кгбр, мб, мжд, см, трп, цр, чб 2304, 2308, 2310, 2312 и 2317 Процедури за добив на дървесина 216,023.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5969 ДГС Кости 25.02.2022 2204 Процедури за добив на дървесина 14.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5647 ДГС Кости 29.10.2021 дб, цр, бк, гбр 2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4836 ДГС Кости 01.12.2020 чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 Процедури за добив на дървесина 256,882.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4683 ДГС Кости 12.10.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4642 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4635 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, здгл, дб, избк 2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4633 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, см, ела, дб, избк, цр 2008 Процедури за добив на дървесина 29,900.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4489 ДГС Кости 20.07.2020 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 2004 Процедури за добив на дървесина 79,790.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4414 ДГС Кости 23.06.2020 здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд 2001 и 2003 Процедури за добив на дървесина 104,116.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4196 ДГС Кости 08.05.2020 здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд 2001, 2010, 2011, 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4121 на ДГС Кости от 09.04.2020 е прекратена!
4121 ДГС Кости 09.04.2020 здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд, 2001; 2010; 2011; 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3967 ДГС Кости 06.03.2020 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3754 ДГС Кости 27.12.2019 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 2002; 2005; 2012; 2013; 2015; 2016 Процедури за добив на дървесина 134,462.45 лв. без ДДС