slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3016 ДГС Кости 17.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2898 ДГС Кости 22.03.2019 дб, избк, цр, мжд 1915 Процедури за добив на дървесина 31,478.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2897 ДГС Кости 22.03.2019 чб, дб, избк, цр 1908 Процедури за добив на дървесина 21,789.25 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2837 ДГС Кости 22.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2786 ДГС Кости 06.03.2019 дб,бк,цр, гбр и др. 1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2745 ДГС Кости 31.01.2019 бб, чб, дб, избк, мжд, цр, 1916 Процедури за добив на дървесина 34,545.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 2732 на ДГС Кости от 20.02.2019 е прекратена!
2732 ДГС Кости 20.02.2019 дб,бк,цр, гбр,бб и др. 1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2646 ДГС Кости 21.12.2018 чб, дб, цр, избк, трп, бб, здгл, мжд 1901, 1904, 1905, 1911, 1912, 1916 и 1917 Процедури за добив на дървесина 155,943.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2643 ДГС Кости 20.12.2018 бб, чб, здгл, дб, избк, трп, цр, мжд, гбр, лп №№ 1902, 1907, 1909, 1913, 1914 и 1918 Процедури за добив на дървесина 115,620.55 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2633 ДГС Кости 19.12.2018 дб, избк, бб, чб 2019-1 Процедури за продажба на дървесина 40,797.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2623 ДГС Кости 09.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2600 ДГС Кости 05.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2451 ДГС Кости 09.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2446 ДГС Кости 19.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2360 ДГС Кости 04.09.2018 дб, избк 1809 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2350 ДГС Кости 03.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2308 ДГС Кости 16.08.2018 дб, цр, бк 2018-21 Процедури за продажба на дървесина 10,096.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2306 ДГС Кости 15.08.2018 дб, избк, трп 1815 Процедури за добив на дървесина 22,519.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2230 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2190 ДГС Кости 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача