slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4192 ДГС Кости 07.05.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1, 2011-1, 2014-1, 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 357,235.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4121 на ДГС Кости от 09.04.2020 е прекратена!
4121 ДГС Кости 09.04.2020 здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд, 2001; 2010; 2011; 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4120 ДГС Кости 02.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!
4119 ДГС Кости 08.04.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 365,697.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4097 ДГС Кости 22.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4061 ДГС Кости 24.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4025 на ДГС Кости от 19.03.2020 е прекратена!
4025 ДГС Кости 19.03.2020 чб, дб, избк, цр, трп, гбр, бб, здгл, мжд, кгбр 2003, 2004, 2007, 2009 и 2017 Продажба на стояща дървесина на корен 278,634.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4011 ДГС Кости 13.03.2020 дб, избк, трп, цр, мжд, здгл, см, чб, бб, здгл 2008-1, 2012-1, 2014-1, 2015-1, 2020-111 и 2020-113 Процедури за продажба на дървесина 416,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4010 ДГС Кости 13.03.2020 дб, цр, избк 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 18,804.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4005 ДГС Кости 10.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3972 ДГС Кости 06.03.2020 бб, чб 2006-1 Процедури за продажба на дървесина 3,527.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3970 ДГС Кости 06.03.2020 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, здгл 2001-1, 2010-1, 2011-1 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 166,704.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3967 ДГС Кости 06.03.2020 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3755 ДГС Кости 27.12.2019 дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3754 ДГС Кости 27.12.2019 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 2002; 2005; 2012; 2013; 2015; 2016 Процедури за добив на дървесина 134,462.45 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3747 ДГС Кости 27.12.2019 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3667 ДГС Кости 11.12.2019 дб, избк, цр, трп, здгл, бб, чб 2002-1; 2005-1; 2012-1; 2013-1; 2015-1; 2020-111 и 2020-112 Процедури за продажба на дървесина 347,237.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3664 ДГС Кости 11.12.2019 дб, избк, здгл, бб, трп, цр, чб 2002; 2005; 2012; 2013; 2015 Процедури за добив на дървесина 104,567.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3654 ДГС Кости 09.12.2019 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 154,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3650 ДГС Кости 09.12.2019 здгл, бб, чб, дб, избк, гбр, цр, мб, мжд, гбр 2001; 2010; 2011 Процедури за добив на дървесина 50,930.47 лв. без ДДС