Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4464 ДГС Кости 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 178 куб.м.
бб, чб
2020-113 Процедури за продажба на дървесина 11,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4455 ДГС Кости 01.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 263 куб.м.
дб
2020-111 Процедури за продажба на дървесина 31,997.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4441 ДГС Кости 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
4414 ДГС Кости 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
953 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 2490 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 4299 куб.м.
здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд
2001 и 2003 Процедури за добив на дървесина 104,116.70 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2: в; 11: е, н; 16: г; 18: г, к; 92: б, г, е, к; 109: ж, к, н; 122: б; 135: а, г, з, н) и № 2003 (подотдели: 16: у, 17: б, м, ф, х, ц, ч; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4413 ДГС Кости 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
953 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 2490 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 4299 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, кгбр
2001-1 и 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 290,688.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1 и № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4367 ДГС Кости 02.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4335 ДГС Кости 08.06.2020 12.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4306 ДГС Кости 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
856 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 1203 куб.м. 285 куб.м. 2 куб.м. 2490 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 169,786.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4291 ДГС Кости 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1344 куб.м. 748 куб.м. 0 куб.м. 2092 куб.м.
дб, избк, трп, мжд, цр
2014-1 и 2015-1 Процедури за продажба на дървесина 145,376.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2014-1 и № 2015-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4196 ДГС Кости 08.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1005 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 2824 куб.м. 1167 куб.м. 60 куб.м. 5244 куб.м.
здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд
2001, 2010, 2011, 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е, н; 16:г; 18:г, з, к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к), № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н), № 2014 (подотдели: 131:а, б, г; 133:а; 134: е, ж, и, к, т; 135:в) и № 2015 (подотдели: 82:в, е; 84:б; 85:д; 87:г; 87:к) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4192 ДГС Кости 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1013 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 2547 куб.м. 1033 куб.м. 104 куб.м. 4841 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
2001-1, 2010-1, 2011-1, 2014-1, 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 357,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4121 ДГС Кости 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1005 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 2824 куб.м. 1167 куб.м. 60 куб.м. 5244 куб.м.
здгл, бб, чб, цр, дб, избк, гбр, трп, мб, мжд,
2001; 2010; 2011; 2014 и 2015 Процедури за добив на дървесина 126,565.45 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2:в; 11:е, н; 16:г; 18:г, з, к), № 2010 (подотдели: 92:б, г, е, к), № 2011 (подотдели: 109:ж, к, н; 122:б; 135:а, г, з, н), № 2014 (подотдели: 131:а, б, г; 133:а; 134: е, ж, и, к, т; 135:в) и № 2015 (подотдели: 82:в, е; 84:б; 85:д; 87:г; 87:к) от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 4121 на ДГС Кости от 09.04.2020 е прекратена!
4120 ДГС Кости 02.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
4119 ДГС Кости 08.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1055 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 2547 куб.м. 1033 куб.м. 131 куб.м. 4910 куб.м.
бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд
2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 365,697.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!
4097 ДГС Кости 22.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4061 ДГС Кости 24.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца
Виж пълна информация
4025 ДГС Кости 19.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 4021 куб.м. 1628 куб.м. 44 куб.м. 5942 куб.м.
чб, дб, избк, цр, трп, гбр, бб, здгл, мжд, кгбр
2003, 2004, 2007, 2009 и 2017 Продажба на стояща дървесина на корен 278,634.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти на прогнозни количества, обособена в Обекти № 2003 (подотдели: 18: г, д, е, ж, з), № 2004 (подотдели: 18: л), № 2007 (подотдели: 49: б; 51: п, р, с, т, х), № 2009 (подотдели: 91: е, л; 92: в, и, л) и № 2017 (подотдели: 16: у; 17: б, е, м, ф, х, ц, ч) от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
Процедура № 4025 на ДГС Кости от 19.03.2020 е прекратена!
4011 ДГС Кости 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
490 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 29621 куб.м. 1630 куб.м. 186 куб.м. 5297.00 куб.м.
дб, избк, трп, цр, мжд, здгл, см, чб, бб, здгл
2008-1, 2012-1, 2014-1, 2015-1, 2020-111 и 2020-113 Процедури за продажба на дървесина 416,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, № 2012-1, № 2014-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4010 ДГС Кости 13.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 249.7 куб.м. 4.93 куб.м. 263.63 куб.м.
дб, цр, избк
2020-1 Процедури за продажба на дървесина 18,804.95 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2020-1 с Партиди №№ 2016-4 и 2016-5, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
4005 ДГС Кости 10.03.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца Виж пълна информация