slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4838 ДГС Кости 02.12.2020 дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1 Процедури за продажба на дървесина 676,335.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4836 ДГС Кости 01.12.2020 чб, здгл, дб, избк, мжд, цр, срлп, трп, бб, здгл, см, чдб, срлп, гбр, бк, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109 и 2110 Процедури за добив на дървесина 256,882.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4683 ДГС Кости 12.10.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4642 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, дб, цр, избк, гбр, трп, мжд, кгбр 2003 Процедури за добив на дървесина 33,616.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4641 ДГС Кости 17.09.2020 дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 84,473.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4635 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, здгл, дб, избк 2007 Процедури за добив на дървесина 42,975.22 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4634 ДГС Кости 17.09.2020 здгл, чб, дб, избк, бб 2007-1 Процедури за продажба на дървесина 108,652.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4633 ДГС Кости 17.09.2020 чб, бб, см, ела, дб, избк, цр 2008 Процедури за добив на дървесина 29,900.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4632 ДГС Кости 17.09.2020 бб, чб, дб, избк, цр, ела, см 2008-1 Процедури за продажба на дървесина 79,192.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4606 ДГС Кости 11.09.2020 дб, избк, цр 2015 Лесокултурни мероприятия 1,237.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4489 ДГС Кости 20.07.2020 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 2004 Процедури за добив на дървесина 79,790.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4488 ДГС Кости 20.07.2020 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 2004-1 Процедури за продажба на дървесина 212,548.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4464 ДГС Кости 03.07.2020 бб, чб 2020-113 Процедури за продажба на дървесина 11,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4455 ДГС Кости 01.07.2020 дб 2020-111 Процедури за продажба на дървесина 31,997.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4441 ДГС Кости 21.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4414 ДГС Кости 23.06.2020 здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд 2001 и 2003 Процедури за добив на дървесина 104,116.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4413 ДГС Кости 23.06.2020 бб, здгл, чб, трп, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, кгбр 2001-1 и 2003-1 Процедури за продажба на дървесина 290,688.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4367 ДГС Кости 02.07.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4335 ДГС Кости 08.06.2020 12.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4306 ДГС Кости 27.05.2020 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 2001-1, 2010-1 и 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 169,786.00 лв. без ДДС