slide

Процедури | ДГС Кости

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7019 ДГС Кости 04.06.2024 чб, мжд, изгр, избк, бл 2415 Процедури за добив на дървесина 15,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6955 ДГС Кости 23.02.2024 изгр, цр, избк, гбр, чб, бл, кгбр, бб, ела, трп, чдб, лп, мжд 2409, 2410, 2411, 2412 и 21413 Процедури за добив на дървесина 136,402.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6901 ДГС Кости 15.12.2023 дб 2023-118 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 7,020.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6876 ДГС Кости 05.12.2023 бб, чб 2023-117 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 1,610.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6874 ДГС Кости 05.12.2023 дб 2023-116 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,864.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6873 ДГС Кости 13.11.2023 ела, см, бб, чб, здгл, вб, мб, изгр, бл, цр, избк, гбр 2405 и 2406 Процедури за добив на дървесина 67,740.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6867 ДГС Кости 13.12.2023 бл, изгр, цр, избк, гбр, мжд, вб, чб, здгл, бб, ела, трп, гбр, см, 2401, 2402, 2403,2404 и 2407 Процедури за добив на дървесина 244,336.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6691 ДГС Кости 22.05.2023 здгл, чб, бб, мб, дб, избк, цр, трп, гбр, мжд 2309, 2316, 2318 Процедури за добив на дървесина 101,361.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6600 ДГС Кости 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6584 ДГС Кости 20.02.2023 2301 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,996.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6390 ДГС Кости 07.12.2022 акдр, бб, гбр, дб, здгл, избк, мжд, трп, цр, чб 2301, 2303, 2305, 2306, 2313, 2314, 2315 Процедури за добив на дървесина 270,849.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6384 ДГС Кости 06.12.2022 ак, бб, гбр, дб, здгл, избк, кгбр, мб, мжд, см, трп, цр, чб 2304, 2308, 2310, 2312 и 2317 Процедури за добив на дървесина 216,023.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6330 ДГС Кости 13.10.2022 2204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5969 ДГС Кости 25.02.2022 2204 Процедури за добив на дървесина 14.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5647 ДГС Кости 29.10.2021 дб, цр, бк, гбр 2106 Процедури за добив на дървесина 2,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5571 ДГС Кости 10.09.2021 избк, гбр, цр, дб 2021-115 Процедури за продажба на дървесина 2,685.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5378 ДГС Кости 10.06.2021 дб 2021-114 Процедури за продажба на дървесина 2,711.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5263 ДГС Кости 15.04.2021 дб 2021-113 Процедури за продажба на дървесина 4,430.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4998 ДГС Кости 21.01.2021 здгл, бб, чб 2021-112 Процедури за продажба на дървесина 12,056.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4975 ДГС Кости 15.01.2021 бб, здгл, чб, вб, дб, избк, цп 2101 Продажба на стояща дървесина на корен 73,793.00 лв. без ДДС