Процедура № 6876 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 05.12.2023 1,610.38 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Договаряне
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2023-117, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-117 бб, чб 12.84 куб.м. 1.58 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.42 куб.м.