Процедури

Процедура № 646 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 10.01.2017
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.