Процедура № 615 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 08.12.2016 15.12.2016 45,085.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1714, от КЛФ-2017 г., от горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1714 чб, бб, здгл, дб, цр, избк, гбр, мжд, кс, трп 50 куб.м. 298 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м. 0 куб.м. 1117 куб.м.