Процедури

Процедура № 5969 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 25.02.2022
Втора дата
Начална цена 14.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до с. Кости и с. Българи

Данни за дървесината

Обект/и № 2204
Дървесен вид
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 1016 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 1016 Пр. куб.м.