Процедура № 5647 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 29.10.2021 2,240.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2106 дб, цр, бк, гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 140 куб.м.