Процедури

Процедура № 5647 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 29.10.2021
Втора дата
Начална цена 2,240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ до Административната сграда на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид дб, цр, бк, гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 140 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 140 куб.м.