Процедури

Процедура № 5571 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 10.09.2021
Втора дата
Начална цена 2,685.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-115
Дървесен вид избк, гбр, цр, дб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 25.80 куб.м.
За огрев 14.30 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 40.10 куб.м.