Процедура № 5571 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 10.09.2021 2,685.70 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-115, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2021-115 избк, гбр, цр, дб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.80 куб.м. 14.30 куб.м. 0 куб.м. 40.10 куб.м.