Процедури

Процедура № 5378 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 10.06.2021
Втора дата
Начална цена 2,711.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-114, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-114
Дървесен вид дб
Едра 14.03 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 17.03 куб.м.