Процедура № 5378 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 10.06.2021 2,711.15 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-114, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2021-114 дб 14.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 17.03 куб.м.