Процедури

Процедура № 5263 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 15.04.2021
Втора дата
Начална цена 4,430.65 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2021-113, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-113
Дървесен вид дб
Едра 33 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 33 куб.м.