Процедура № 4998 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 21.01.2021 12,056.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2021-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2021-112 здгл, бб, чб 99 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м.