Процедура № 4838 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 02.12.2020 676,335.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2021-111, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2107-1, 2108-1, 2109-1 и 2110-1 дб, здгл, цр, чб, бб, избк, срлп, трп, мжд, см, бк, гбр 523 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 5755 куб.м. 3042 куб.м. 181 куб.м. 9548 куб.м.

Документи