Процедури

Процедура № 4641 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Начална цена 84,473.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2003-1
Дървесен вид дб, избк, цр, трп, гбр, мжд, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 927 куб.м.
За огрев 325 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1252 куб.м.