Процедури

Процедура № 4632 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Начална цена 79,192.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2008-1
Дървесен вид бб, чб, дб, избк, цр, ела, см
Едра 182 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 916 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1268 куб.м.