Процедура № 4489 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 20.07.2020 79,790.80 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2004 (подотдели: 94:и; 112:в; 113:в; 113:д; 114:е; 153:д; 153:о; 218:г; 218:д; 218:е; 218:з; 218:к; 218:н; 219:ж; 219:з; 219:и; 221:е; 221:ж; 221:м; 222:г; 222:е; 224:р; 224:т; 226:ж), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2004 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.