Процедура № 4488 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 20.07.2020 212,548.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2004-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2004-1 чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп 1285 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 1659 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 3226 куб.м.