Процедури

Процедура № 4488 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 20.07.2020
Втора дата
Начална цена 212,548.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2004-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2004-1
Дървесен вид чб, дб, бб, избк, цр, здгл, вб, ела, акдр, трп
Едра 1285 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1659 куб.м.
За огрев 206 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3226 куб.м.