Процедури

Процедура № 4464 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 03.07.2020
Втора дата
Начална цена 11,782.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № 2020-113
Дървесен вид бб, чб
Едра 92 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 70 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 178 куб.м.