Процедура № 4414 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 23.06.2020 104,116.70 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2001 (подотдели: 2: в; 11: е, н; 16: г; 18: г, к; 92: б, г, е, к; 109: ж, к, н; 122: б; 135: а, г, з, н) и № 2003 (подотдели: 16: у, 17: б, м, ф, х, ц, ч; 91: е, л; 92: в, л), от ЛФ-2020 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001 и 2003 здгл, бб, чб, мб, дб, избк, гбр, цр, мжд, трп, кгбр, мжд 953 куб.м. 156 куб.м. 0 куб.м. 2490 куб.м. 685 куб.м. 15 куб.м. 4299 куб.м.