Процедура № 4306 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 27.05.2020 169,786.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1 и № 2011-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001-1, 2010-1 и 2011-1 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 856 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 1203 куб.м. 285 куб.м. 2 куб.м. 2490 куб.м.