Процедура № 4291 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 22.05.2020 145,376.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2014-1 и № 2015-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2014-1 и 2015-1 дб, избк, трп, мжд, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1344 куб.м. 748 куб.м. 0 куб.м. 2092 куб.м.