Процедура № 4192 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 07.05.2020 357,235.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001-1, 2010-1, 2011-1, 2014-1, 2015-1 и 2020-111 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 1013 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 2547 куб.м. 1033 куб.м. 104 куб.м. 4841 куб.м.