Процедура № 4119 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4119 на ДГС Кости от 08.04.2020 е прекратена!
ДГС Кости 08.04.2020 365,697.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на прогнозни количества по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1, № 2014-1, № 2015-1 и № 2020-111, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001-1; 2010-1; 2011-1; 2014-1; 2015-1 и 2020-111 бб, здгл, чб, трп, дб, цр, избк, гбр, мб, мжд 1055 куб.м. 144 куб.м. 0 куб.м. 2547 куб.м. 1033 куб.м. 131 куб.м. 4910 куб.м.