Процедура № 4025 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4025 на ДГС Кости от 19.03.2020 е прекратена!
ДГС Кости 19.03.2020 278,634.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти на прогнозни количества, обособена в Обекти № 2003 (подотдели: 18: г, д, е, ж, з), № 2004 (подотдели: 18: л), № 2007 (подотдели: 49: б; 51: п, р, с, т, х), № 2009 (подотдели: 91: е, л; 92: в, и, л) и № 2017 (подотдели: 16: у; 17: б, е, м, ф, х, ц, ч) от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2003, 2004, 2007, 2009 и 2017 чб, дб, избк, цр, трп, гбр, бб, здгл, мжд, кгбр 218 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 4021 куб.м. 1628 куб.м. 44 куб.м. 5942 куб.м.