Процедура № 4011 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 13.03.2020 416,456.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2008-1, № 2012-1, № 2014-1, № 2015-1, № 2020-111 и № 2020-113, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2008-1, 2012-1, 2014-1, 2015-1, 2020-111 и 2020-113 дб, избк, трп, цр, мжд, здгл, см, чб, бб, здгл 490 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 29621 куб.м. 1630 куб.м. 186 куб.м. 5297.00 куб.м.