Процедура № 3972 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 06.03.2020 3,527.90 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2006-1 с Партида № 2006-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2006-1 бб, чб 39.58 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 39.58 куб.м.