Процедура № 3970 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 06.03.2020 166,704.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2001-1, № 2010-1, № 2011-1 и № 2020-112, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001-1, 2010-1, 2011-1 и 2020-112 бб, здгл, чб, избк, дб, цр, гбр, мб, мжд, здгл 996 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 989 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 2277 куб.м.