Процедура № 3635 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 06.12.2019 52,591.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2003 (подотдели: 18: г, д, е, ж, з), от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2003 чб, дб, избк, цр, трп 29 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 713 куб.м. 319 куб.м. 15 куб.м. 1077 куб.м.