Процедура № 3184 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кости 21.06.2019 500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали /извън депата по Наредба № 8/ за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.