Процедура № 2623 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 09.01.2019 13,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура
Предмет Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за срок от 36 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.