Процедура № 2451 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 09.11.2018 10,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.