Процедура № 213 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 29.08.2016 02.09.2016 5,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с покана
Предмет „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.