Процедури

Процедура № 213 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 29.08.2016
Втора дата 02.09.2016
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с покана
Предмет „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.