Годишен план за ползване на дървесина

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА за 2020 г. - ТП ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
23.01.2020 / ДГС Кости
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. - ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2019Г
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДГС Кости
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС КОСТИ ЗА 2019 Г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Кости
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП"ДГС КОСТИ" ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Кости
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС КОСТИ" ЗА 2017 Г
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Кости