slide

Гoрска сертификация | ДГС Кости

АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НО ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Кости
Писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
1. ДОКЛАД ЗА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
СЕРТИФИКАТ
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.217Г.
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА НА ТП"ДГС КОСТИ" СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ,КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости