slide

Гoрска сертификация | ДГС Кости

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.08.2021 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 ДО 31.12.2020 Г.
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2021
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости
ГОРИ ВЪВ ФАЗА НА СТАРОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ
Файл
Добавен
11.02.2021 / ДГС Кости
Списък на заинтересованите страни 2020
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни 2020
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Уведомление до заинтересованите страни 2019
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
26.10.2020 / ДГС Кости
Резюме ГСП 2018
Файл
Добавен
23.10.2020 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФАУНА 2020
Файл
Добавен
03.09.2020 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФЛОРА 2020
Файл
Добавен
03.09.2020 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019 Г.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Кости
Приложимо законодателство
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Кости
Доклад мониторинг флора 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Доклад мониторинг фауна 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Доклад ГВКС редакция юни 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГС дейности - 2019 г.
Файл
Добавен
17.04.2019 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.218Г.
Файл
Добавен
29.01.2019 / ДГС Кости
доклад флора,фауна
Файл
Добавен
03.08.2018 / ДГС Кости