Грска сертификация

ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФАУНА 2020
Файл
Добавен
03.09.2020 / ДГС Кости
ДОКЛАД МОНИТОРИНГ ФЛОРА 2020
Файл
Добавен
03.09.2020 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 ДО 31.12.2019 Г.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Кости
Приложимо законодателство
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Кости
Гори във фаза на старост и представителни екосистеми
Файл
Добавен
05.07.2019 / ДГС Кости
Доклад мониторинг флора 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Доклад мониторинг фауна 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Доклад ГВКС редакция юни 2019
Файл
Добавен
01.07.2019 / ДГС Кости
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГС дейности - 2019 г.
Файл
Добавен
17.04.2019 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.218Г.
Файл
Добавен
29.01.2019 / ДГС Кости
доклад флора,фауна
Файл
Добавен
03.08.2018 / ДГС Кости
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НО ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Кости
Писмо до заинтересованите страни
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
1. ДОКЛАД ЗА ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Кости
СЕРТИФИКАТ
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.217Г.
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ПОЛИТИКА НА ТП"ДГС КОСТИ" СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ,КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП"ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
25.07.2018 / ДГС Кости