Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01354 ДГС Казанлък 18.12.2020 10:00 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2104 Таен 54234.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ01353 ДГС Казанлък 18.12.2020 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2103 Таен 55743.00 лв.
Документи: Документация.zip
EТ01352 ДЛС Мазалат 17.12.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2066 Таен 26370.00 лв.
Документи: 2066.zip
EТ01351 ДГС Маджарово 17.12.2020 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2106 Таен 12432.00 лв.
Документи: док. 2106 пуб.rar
EТ01350 ДГС Маджарово 17.12.2020 10:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2105 Таен 12088.00 лв.
Документи: док. 2105 пуб.rar
EТ01349 ДГС Маджарово 17.12.2020 09:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2103 Таен 9720.00 лв.
Документи: док. 2103 пуб.rar
EТ01348 ДГС Маджарово 17.12.2020 08:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2102 Таен 30991.00 лв.
Документи: док. 2102 пуб.rar
EТ01346 ДЛС Мазалат 15.12.2020 12:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2109 Таен 55883.00 лв.
Документи: 2109.zip
EТ01345 ДЛС Мазалат 15.12.2020 12:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2105 Таен 65501.00 лв.
Документи: 2105.zip
EТ01344 ДЛС Мазалат 15.12.2020 11:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2104 Таен 88712.00 лв.
Документи: 2104.zip
EТ01343 ДЛС Мазалат 15.12.2020 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2103 Таен 65193.00 лв.
Документи: 2103.zip
EТ01342 ДЛС Мазалат 15.12.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2102 Таен 67964.00 лв.
Документи: 2102.zip
EТ01341 ДЛС Мазалат 15.12.2020 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2101 Таен 21187.00 лв.
Документи: 2101.zip
EТ01347 ДГС Айтос 15.12.2020 09:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2/2021 Явен 200485.00 лв.
Документи: Електронен търг с наддаване Пакет 2-2021 - прогнозни - втори път без обект по чл.226.rar
EТ01337 ДГС Карнобат 11.12.2020 14:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12103 Таен 83740.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01336 ДГС Карнобат 11.12.2020 12:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12102 Таен 52101.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01340 ДГС Айтос 11.12.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2044-02 Таен 4087.50 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2044-02.rar
EТ01339 ДГС Мъглиж 11.12.2020 11:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213106 Таен 36683.00 лв.
Документи: 213106 обявяване.7z
EТ01335 ДГС Карнобат 11.12.2020 10:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12101 Таен 51711.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01338 ДГС Мъглиж 11.12.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213103 Таен 32482.00 лв.
Документи: 213103 обявяване.7z