Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01602 ДГС Котел 02.07.2021 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Таен 37033.00 лв.
Документи: 47 ЕТ 01602 на корен-02.07.2021- об. 30.rar 10- ТП об. 30.pdf
EТ01600 ДГС Котел 02.07.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 28 Таен 56239.00 лв.
Документи: 46 ЕТ01600 на корен-02.07.2021- об. 28.rar
EТ01599 ДГС Котел 02.07.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 27 Таен 15994.00 лв.
Документи: 45 ЕТ01599 на корен- 02.07.2021- об. 27.rar
EТ01598 ДГС Котел 02.07.2021 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 44 ЕТ 01598 на корен- 02.07.2021- об. 7.rar
EТ01601 ДЛС Мазалат 01.07.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2130 Таен 46083.00 лв.
Документи: 2130 обявяване.rar
EТ01597 ДГС Мъглиж 01.07.2021 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213135 Таен 16450.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213135.rar
EТ01596 ДЛС Несебър 30.06.2021 13:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2106-2 Таен 4171.00 лв.
Документи: ЕТ-ТРУПИ.rar
EТ01595 ДЛС Несебър 30.06.2021 10:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2106-1 Таен 97795.00 лв.
Документи: ЕТ-ТРУПИ.rar
Процедура № EТ01593 е прекратена!
EТ01593 ДГС Твърдица 28.06.2021 10:00 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2122-Е Таен 53437.00 лв.
Документи: zapoved откриване.doc Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc Приложение №4-проек на договор.doc Титулна страница.doc У С Л О В И Я.docx
EТ01594 ДГС Твърдица 28.06.2021 09:30 ТП ДГС Твърдица / Обект №: 2122-Е Таен 53437.00 лв.
Документи: zapoved откриване.doc Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc Приложение №4-проек на договор.doc Титулна страница.doc У С Л О В И Я.docx
EТ01592 ДГС Айтос 25.06.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2125-11 Таен 521.24 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение за 2125-11 -дърв.от склад.rar
EТ01589 ДГС Котел 24.06.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 34 Таен 48612.00 лв.
Документи: 41- ЕТ01589-2021 на корен-24.06.2021- об. 34.rar
EТ01588 ДГС Котел 24.06.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 31 Таен 35535.00 лв.
Документи: 40- ЕТ01588-2021 на корен-24.06.2021- об. 31.rar
EТ01591 ДГС Стара Загора 24.06.2021 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215117 Таен 36456.00 лв.
Документи: Документация 215117.rar
EТ01590 ДГС Стара Загора 24.06.2021 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215114 Таен 122100.00 лв.
Документи: Документация 215114.rar
EТ01585 ДГС Стара река 21.06.2021 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2111-Е Явен 102455.00 лв.
Документи: Документация.rar
EТ01582 ДГС Котел 21.06.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 84/21 Явен 44980.00 лв.
Документи: 40 ЕТ01582прогнозни- 18.06.21- об. 84-21.rar
EТ01587 ДГС Мъглиж 21.06.2021 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213134 Таен 73120.00 лв.
Документи: 213134 Обявяване.7z
EТ01581 ДГС Стара Загора 17.06.2021 14:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215127 Таен 43045.80 лв.
Документи: Документация 215127.rar
Процедура № EТ01584 е прекратена!
EТ01584 ДГС Айтос 17.06.2021 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2125-10 Таен 522.07 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение за 2125-10 -дърв.от склад.rar