Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 3 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
23.03.2017 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 2 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
16.03.2017 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 1 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
08.02.2017 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №12 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
19.12.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №11 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
28.11.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №10 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
25.10.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №9 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №8 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
09.09.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №6 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
17.08.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №5 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
19.07.2016 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №4 НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ
Файл
Добавен
24.06.2016 / ДГС Кости