Процедури

Процедура № 2623 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кости
Първа дата 09.01.2019
Втора дата
Начална цена 13,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за срок от 36 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.